Chuẩn bị cho Việt Nam sẵn sàng với luật chơi mới trên thị trường quốc tế – sản xuất và kinh doanh không liên quan tới phá rừng và suy thoái rừng

Download options
Download document
Sản xuất và kinh doanh không liên quan đến phá rừng là yêu cầu của thị trường toàn cầu từ nay tới năm 2030. Hơn 1000 thể chế tài chính (ví dụ: ngân hàng, quỹ ủy thác, nhà tài trợ), và 600 tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu đã cam kết sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông sản không liên quan đến phá rừng và đang xây dựng quy trình kiểm tra, sàng lọc, cấp chứng chỉ cho các bên cung ứng dịch vụ và các nước sản xuất sản phẩm nông lâm sản. Chính phủ của các nước khối Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc cũng đang ráo riết xây dựng hành lang pháp lí để kiểm duyệt và cấp chứng chỉ cho các sản phẩm nhập khẩu vào nước họ.
Authors: Pham, T.T.; Nguyen, D.T.; Dao, T.L.C.; Hoàng, T.L.
Subjects: deforestation, forestry, markets, supply chain, agriculture, economic impact
Publication type: Working Paper, Paper
Year: 2019

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us

X